Zapomniany naród

Materiał informacyjny
Romowie to jeden z największych narodów bez własnego państwa. W Rumunii są drugą co do wielkości mniejszością etniczną. Według różnych szacunków, stanowią tam oni od 4 do nawet 10 proc. społeczeństwa. Ich codziennością jest bieda, brak edukacji, dyskryminacja i brak nadziei na lepsze jutro. Szczególnie cierpią romskie dzieci. W niedawnym odcinku serialu dokumentalnego „Efekt Domina”, Dominika Kulczyk pokazała, jak można im pomóc.

Aż 70% Romów mieszkających w Rumunii znajduje się poniżej krajowego progu ubóstwa. Opłakana jest także ich sytuacja mieszkaniowa. Najczęściej żyją oni w przepełnionych lokalach, bez dostępu do podstawowych mediów – wody, elektryczności i ogrzewania. 70% z nich nie ma w domu bieżącej wody, a prawie 80% - toalety, prysznica lub łazienki. Choć coraz więcej dzieci pochodzenia romskiego rozpoczyna edukację w szkole podstawowej, to co dziesiąty Rom nie ukończył nauki na żadnym poziomie. W Rumunii ok. 60% przedstawicieli tej grupy etnicznej, będących w wieku od 16 do 24 lat, ani nie chodzi do szkoły, ani nie ma żadnej pracy.

Ferentari

Ferentari to romskie getto w jednej z najuboższych i najniebezpieczniejszych dzielnic Bukaresztu. Jest ono miejscem, w którym powszechne są problemy opisane powyżej. Dotykają one przede wszystkim dzieci i kobiet. Skrajne ubóstwo, analfabetyzm i przemoc w rodzinie to problemy, z którymi się zmagają. Romskie dzieci z Ferentari rzadko kończą szkołę średnią czy studia. Nikt - nawet ich rodzice - nie uważa, że mogą odnieść sukces w nauce. Codziennie, również w szkołach, spotykają się z dyskryminacją etniczną. W tych warunkach motywacja do pozostania w szkole jest niska - dzieciom brakuje wiary we własne możliwości. Nie mają też pozytywnych wzorców do naśladowania oraz wsparcia ze strony rodzin, społeczności, czy nauczycieli...

Jak pomagać?

Na szczęście w Ferentari działa organizacja Policy Center for Roma and Minorities (PCRM), wspierana przez Kulczyk Foundation. Jej aktywność jest przykładem tego, w jaki sposób można pomagać romskiej społeczności. Największa waga przywiązywana jest do sytuacji dzieci. Dla nich edukacja jest jedyną szansą na lepsze życie. Dzięki zajęciom prowadzonym przez pracowników PCRM, mali Romowie mogą nadrabiać zaległości w nauce. Otrzymują też wiedzę, dzięki której w przyszłości będą mogli znaleźć pracę i stać się świadomymi i aktywnymi obywatelami Rumunii. PCRM organizuje także spotkania dla kobiet – romskich matek i żon. Dzięki temu powstaje sieć wspierających się nawzajem osób, wspólnie rozwiązujących najbardziej palące problemy lokalnej społeczności.

Jakie są losy podopiecznych organizacji z Ferentari? Z jakimi przeciwnościami muszą się zmierzyć? Jakie mają marzenia i plany? O tym już w odcinku „Efektu Domina”, który jest on dostępny online – na Player.pl

Materiał oryginalny: Zapomniany naród - Dolnośląskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie