Uniwersytet Śląski w Katowicach – przyciągamy wiedzą!

Materiał informacyjny Uniwersytetu Śląskiego
Uniwersytet Śląski w Katowicach, jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się polskich uczelni, oferuje nowatorskie rozwiązania w edukacji oraz przyjazną przestrzeń prowadzenia badań.

Pracownicy uczelni, studenci i młodzi naukowcy, pracując indywidualnie oraz w zespołach, podejmują tematy ważne zarówno z perspektywy regionu czy kraju, jak i świata. Badają życie na lądzie i pod wodą, analizują zmiany klimatyczne, szukają rozwiązań na rzecz walki z ubóstwem, głodem i nierównościami społecznymi. Mają wpływ na budowanie miast i społeczeństw przyszłości. Wyniki ich badań przyczyniają się do poprawy warunków i jakości życia innych ludzi. Opracowują skuteczne leki i nowoczesne materiały, badają światowe i narodowe dziedzictwo kulturowe, nowe technologie, a także makro- i mikrokosmos. Tworzą sztukę oraz uczestniczą w licznych wydarzeniach artystycznych. Dzielą się wiedzą, popularyzując i upowszechniając naukę oraz rozbudzając ciekawość poznawczą osób w każdym wieku. Poszerzając granice tego, co znane, zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Wysoki poziom realizowanych badań naukowych, różnorodność podejmowanych inicjatyw oraz nowoczesna infrastruktura przekładają się na jakość kształcenia.

Rekrutacja 2020/2021

Uniwersytet Śląski w Katowicach to nie tylko oferta studiów licencjackich czy inżynierskich. To także studia jednolite magisterskie, studia magisterskie, studia doktoranckie czy podyplomowe. Internetowa Rejestracja Kandydatów rozpocznie się 15 lipca 2020 roku o godz. 12.00 i potrwa do 20 sierpnia 2020 roku.

Pełna oferta edukacyjna oraz zasady rekrutacji na studia znajdują się na stronie www.us.edu.pl/kandydat.

Nowości edukacyjne 2020/2021

Rokrocznie uruchamiane są nowe kierunki i specjalności realizowane w czterech miastach uniwersyteckich, atrakcyjnych dla młodych ludzi – w Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu i Cieszynie. Szeroki wachlarz możliwości pozwala naszym studentom rozwijać pasje, poznawać wielu ciekawych ludzi i odnaleźć przyszły, wymarzony zawód.

Wydział Prawa i Administracji UŚ odpowiada na naglące problemy środowiskowe współczesnego świata kierunkiem administrowanie środowiskiem. Łączy on kształcenie w zakresie nauk społecznych i przyrodniczych oraz przygotowuje studenta do racjonalnego wykorzystywania zasobów środowiska.

Kolejnym ważnym elementem przyrody jest woda, wpływająca na funkcjonowanie ekosystemów i społeczeństw. Kierunek AQuamatyka na Wydziale Nauk Przyrodniczych UŚ pozwala poznać zasady racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, by zwiększyć jej dostępność w dobie zmian klimatycznych, tworzyć przyjazne społeczeństwu śródmiejskie ekosystemy wodne oraz ochronić te naturalne.

Wydział Humanistyczny UŚ proponuje w tym roku natomiast kilka nowatorskich kierunków. Twórcze pisanie i marketing wydawniczy pomoże studentom zarówno rozwijać własną twórczość artystyczną, jak i zgłębić specyfikę rynku wydawniczego w Polsce. Na kierunku komunikacja cyfrowa kolejnym, który wychodzi naprzeciw szybko zmieniającym się realiom współczesnego świata, student ma okazję dogłębnie zapoznać się m.in. z aspektami teorii komunikacji, humanistyki cyfrowej, autoprezentacji czy też globalnymi standardami w dziedzinie IT. Wydział Humanistyczny UŚ umożliwia teraz także absolwentom I stopnia dalsze kształcenie na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa – jest to idealny wybór dla osób chcących kształtować samodzielną aktywność intelektualną, poznawać różnorodną problematykę działań promocyjnych, negocjacyjnych i wizerunkowych w szerokim kontekście społecznym oraz zgłębić mechanizmy promowania idei, towarów i budowania własnej marki.

Z kolei Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych od lat umożliwia studentom o wielu pasjach podjęcie samodzielnych, interdyscyplinarnych studiów międzydziedzinowych. W tym roku również wychodzi z nową propozycją, tym razem dla osób marzących o nauczaniu innych. Indywidualne Studia Nauczycielskie to innowacyjny kierunek, pozwalający zdobyć specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne, wykształcenie w ramach wybranego przedmiotu oraz pełne uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Studiuj po angielsku

Uniwersytet Śląski w Katowicach daje także możliwość studiowania w języku angielskim, co pozwala udoskonalić aktywne porozumiewanie się w tym języku i odnaleźć wymarzoną pracę za granicą. Studia umożliwiają napisanie pracy magisterskiej w języku angielskim. W ofercie znajdują się kierunki z różnych dziedzin, co ułatwia znalezienie idealnej dla siebie drogi zarówno naukowej, jak i zawodowej.

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych UŚ proponuje studia na kierunku Physics: Theoretical Physics, a także wersję bardziej specjalistyczną Physics: Nanophysics and Mesoscopic Materials, Modelling and Applications. Są to studia polsko-francuskie. Studenci mają możliwość prowadzenia badań w ramach pracy magisterskiej na Uniwersytecie w Le Mans we Francji. Dla tych, którym bliskie są nowoczesne technologie, Wydział proponuje kierunek Computer Science, który przygotowuje profesjonalnie do pracy w branży IT w aspekcie zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Szeroka gama przedmiotów do wyboru daje sposobność do utworzenia indywidualnej ścieżki edukacyjnej każdemu studentowi. Oprócz tego studenci mają możliwość podjąć naukę na innowacyjnych studiach interdyscyplinarnych na kierunku Material Science and Engineering, dających okazję do badań nad wpływem struktury chemicznej i fizycznej materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, termiczne czy też magnetyczne.

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ zaprasza do podjęcia studiów na kierunku Biotechnology. Student nabędzie umiejętności zaawansowanej i niezależnej interpretacji zjawisk biologicznych. Kolejną propozycją jest kierunek Geography: Geographic Information Systems, na którym można poszerzyć swoją wiedzę w oparciu o umiejętności pracy w środowisku GIS. Studia pozwolą dokonywać szczegółowej analizy i pracować z danymi przestrzennymi z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania.

Wydział Humanistyczny UŚ pozwala natomiast poszerzyć wiedzę językoznawczą i poznać lepiej kulturę amerykańską na kierunku English Studies: American and Canadian Studies for Intercultural Communications and Diplomacy. Oferuje on bogaty wybór specjalności: nauczycielską, tłumaczeniową, projektowania rozrywki interaktywnej oraz lokalizacji gier i oprogramowania, biznesu, kultury i literatury oraz kultury mediów i translacji. Każda z nich charakteryzuje się własnym zestawem przedmiotów, ale każdy umożliwi studentowi sukces w środowisku międzynarodowym.

Wszystkim, którzy chcą pracować w branży kreatywnej, Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ proponuje kierunek Creative Management in New Media. Studia te w sposób kompleksowy przygotują specjalistów do pracy w dziedzinie komunikacji wizualnej, kreowania treści i analizy social mediów – absolwenci tego kierunku z pewnością sprawdzą się w epoce konwergencji mediów oraz konieczności sprawnego poruszania się w świecie mediów cyfrowych.

Z kolei studia na kierunku International Business Law and Arbitration można podjąć na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Absolwent tego kierunku będzie specjalistą z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego. Studia te poruszają problematykę prawa handlowego, zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej czy standardów obrony praw człowieka w biznesie, student może skorzystać również z bogatej oferty wykładów monograficznych i konserwatoriów.

Aktywności studenckie

Uniwersytet Śląski w Katowicach od lat popularyzuje naukę na wiele sposobów, m.in. będąc liderem w organizacji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, który jest obecnie jednym z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju i w Europie. Studenci poza pomocą w przygotowaniu tak prestiżowego wydarzenia mogą poszerzać wiedzę i pasje, biorąc aktywny udział w kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach studenckich czy też mediach akademickich.

Dodaj ogłoszenie