Rozmowa kwalifikacyjna. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Anna Bartosiewicz
Rozmowa kwalifikacyjna to kluczowy etap rekrutacji. W jej trakcie rekruter weryfikuje informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych, a także – sprawdza kulturę osobistą oraz dopasowanie kandydata do danej oferty. Zobacz, jakie pytanie padają najczęściej i co zrobić, żeby mądrze na nie odpowiedzieć.

Rozmowa kwalifikacyjna może przybrać formę spotkania z rekruterem, mieć przebieg telefoniczny lub odbyć się online, np. przez aplikację Skype. Obojętnie od tego, czy spotkanie nastąpi w formie wirtualnej czy twarzą w twarz, scenariusz jest ten sam: rekruter zadaje pytania, na które kandydat udziela odpowiedzi. W ramach tego etapu rekrutacji nie tylko mamy szansę poświadczyć informacje zawarte w CV, ale również – wykazać się wiedzą i umiejętnościami oraz dać się poznać z jak najlepszej strony.

- Rozmowa kwalifikacyjna to najważniejszy etap ubiegania się o pracę. Na bezpośrednim spotkaniu z pracodawcą powinniśmy nie tylko pokazać nasze doświadczenie, ale również – jak najlepiej zaprezentować siebie jako osobę. W końcu na rynku pracy również obowiązuje zasada „pierwszego wrażenia” – mówi Kacper Grabowski, Executive Manager w firmie rekrutacyjnej Michael Page.

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej często ma decydujący wpływ na to, jaką decyzję podejmie rekruter. Od odpowiedzi udzielonych na zadane pytania często zależy zawodowa przyszłość kandydata. Nawet kilka nieprzemyślanych słów potrafi doprowadzić do tego, że rekruter skreśli nas z listy. Dobry przykład stanowi wypowiedź mężczyzny, który ubiegał się o posadę dziennikarza w jednym z warszawskich dzienników. - Miał doświadczenie i już chciałem go zatrudnić, kiedy powiedział, że z tym człowiekiem nigdy by nie porozmawiał. Dziennikarz powinien być obiektywny i nie wyobrażam sobie zatrudnić osoby, która traktuje swoich rozmówców wybiórczo – wspomina redaktor, który szukał nowego pracownika do swojego działu.

Sprawdź aktualne oferty pracy

Co wie Pan/ Pani o naszej firmie?

Rekruter może zaproponować, aby kandydat opowiedział, czym zajmuje się prezentowana przez niego firma. Aby uniknąć rozczarowań i przykrych niespodzianek, definitywnie należy zapoznać się z profilem działalności potencjalnego pracodawcy, oczywiście przed spotkaniem face to face.

Porównaj najlepsze oferty pracy

- Kandydat, który zostaje zaproszony na bezpośrednie spotkanie z pracodawcą i wie, z przedstawicielem jakiej firmy będzie rozmawiał, nie powinien otwarcie przyznawać się do tego, że nic lub niewiele wie o przedsiębiorstwie, do którego rekrutuje. Zanim spotkamy się z rekrutującym, warto dowiedzieć się jak najwięcej o miejscu, do którego aplikujemy – przede wszystkim zapoznać się z produktami lub klientami, przejrzeć stronę internetową i kanały społecznościowe. Taka postawa pokaże, że traktujemy poważnie daną pracę – wskazuje Kacper Grabowski.

Dlaczego zrezygnował/-a Pan/Pani z poprzedniej pracy?

Rekruterzy często próbują ustalić, co skłania kandydata do zmiany pracy. Udzielając odpowiedzi na tego typu pytanie, należy unikać kontrowersyjnych stwierdzeń. Jeżeli pokażemy poprzedniego szefa w wyjątkowo złym świetle lub zdradzimy związane z nim dane wrażliwe, rekruter może uznać to za generalny brak lojalności wobec pracodawcy. Wówczas zaświeci mu się żółte, ostrzegawcze światło.

Porównaj najlepsze oferty pracy

- Na rozmowie o pracę nie powinniśmy inicjować rozmów o byłym pracodawcy, zwłaszcza tych, które będą przedstawiać go w złym świetle. Czasami jednak, gdy renoma firmy, z którą byliśmy związani, pozostawia wiele do życzenia, warto dodać, że odcinamy się od praktyk stosowanych przez byłego pracodawcę – radzi Kacper Grabowski.

Czy posiada Pan/ Pani umiejętności potrzebne do pracy na tym stanowisku?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruterzy często omawiają z kandydatami ich przebieg kariery zawodowej. Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną może chcieć omówić szczegółowo nasze obowiązki w poszczególnych firmach. To dobry moment, aby pochwalić się swoimi osiągnięciami czy znajomością programów specjalistycznych. Zwłaszcza, jeżeli nasze doświadczenie odbiega od profilu idealnego kandydata. Należy dążyć do tego, aby rekruter utwierdził się w przekonaniu, że damy sobie radę na danym stanowisku.

Porównaj najlepsze oferty pracy

- Na rozmowie o pracę nie powinniśmy pokazywać tego, że jesteśmy niepewni umiejętności, które przedstawiliśmy w CV lub też, że obawiamy się wyzwań, które na nas czekają. Nie ma nic złego w przyznaniu się do tego, że nie posiada się doświadczenia w danym obszarze, czy, że wymagane od nas zadania będą dla nas czymś nowym. Jednak osoby, które z góry zakładają, że oczekiwania stawiane na danym stanowisku są zbyt wygórowane lub trudne do podołania, nie będę pozytywnie odbierane przez rekruterów – zaznacza Executive Manager w firmie rekrutacyjnej Michael Page.

Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie?

Chociaż niektórzy zmieniają pracę z pobudek czysto finansowych, nie należy zdradzać się z tak materialnym podejściem do oferty. Zamiast tego warto wskazać dobre strony przedsiębiorstwa, np. możliwości rozwoju czy uczestnictwa w ciekawych projektach.

Porównaj najlepsze oferty pracy

- Negatywnie postrzegane przez rekruterów będzie również maksymalne skupianie się na własnych korzyściach, dlatego, zamiast opowiadać o tym, w jaki sposób ta praca pomoże nam osiągnąć własne aspiracje zawodowe, lepiej zapytać o to, jaki możemy mieć wpływ na realizację celów biznesowych firmy – podkreśla Kacper Grabowski.

Rekruterzy zadają różne pytania – niektóre z większą częstotliwością, inne z mniejszą. Trudno jest powiedzieć ze stuprocentową pewnością, które z nich usłyszymy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli proces rekrutacji jest złożony i składa się z kilku etapów, warto zasięgnąć języka w mediach społecznościowych, poszukać wskazówek w internecie, a jeszcze lepiej – wypytać o proces rekrutacji znajomych, którzy pracują w danej firmie. Oczywiście brak kontaktów nie powinien stać na przeszkodzie w zdobyciu wymarzonej pracy. Wiara w siebie to już połowa sukcesu. Warto jednak przemyśleć odpowiedzi na popularne pytania, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia.

Gdzie chciałby/-aby Pan/Pani znaleźć się za pięć lat?

Przygotowując się do odpowiedzi na to pytanie, warto sprawdzić, jak wygląda ścieżka kariery w danej firmie. Kandydat może zadeklarować, że za pięć lat widzi się na kierowniczym, wymagającym większej odpowiedzialności stanowisku w interesującej go branży. Warto nawiązać do wakatu, o który się ubiegamy, a także – podkreślić, co możemy wnieść do danego przedsiębiorstwa. Można wskazać na swoje zainteresowania związane z ofertą pracy oraz chęć podejmowania coraz ciekawszych wyzwań.

Jakie są Pana/Pani trzy największe zalety?

Jednym z częściej pojawiających się pytań jest to o trzy największe zalety. Udzielając na nie odpowiedzi, warto uwypuklić te cechy, które są wymagane na danym stanowisku. Warto również mieć z tyłu głowy cechy, które są wysoko punktowane przez pracodawców: samodzielność, szybkość uczenia się, kreatywność czy umiejętności interpersonalne. Wskazując swoje zalety, dobrze jest podać przykłady wykorzystania ich w praktyce.

Przykład
Jestem osobą pomysłową, która potrafi znaleźć niestandardowe wyjście z trudnej sytuacji. Przykład może stanowić kongres, podczas którego robiliśmy wywiady na stoisku wystawienniczym. Kiedy okazało się, że dwóch naszych rozmówców nie dotrze na miejsce, udało mi się umówić spotkania z ekspertami, których poznałam podczas paneli dyskusyjnych.

Jakie są Pana/Pani trzy największe wady?

O ile odpowiedzenie na pytanie o trzy największe zalety nie powinno przysporzyć większym problemów, o tyle mówienie o swoich wadach może okazać się kłopotliwe. Aby nie odsłaniać się z cechami, które mogą mieć negatywne przełożenie na naszą pracę, warto wskazać wady, które nie są kluczowe dla pracy na danym stanowisku. Można np. przyznać się do gadulstwa lub uzależnienia od kofeiny. Wymieniając swoje wady, powinniśmy powiedzieć, co robimy, aby je wyeliminować. Warto również przedstawić je w nieco zawoalowany sposób, aby osłabić negatywny wydźwięk wypowiedzi.

Przykład
Czasem zbyt dużo mówię, dlatego liczę w myślach do pięciu, zanim poruszę trudny temat rozmowy.

Dlaczego powinniśmy zatrudnić właśnie Pana/Panią?

Udzielenie oryginalnej, przekonującej odpowiedzi na to pytanie nie jest łatwe. Wysuwając argumenty za przyjęciem swojej osoby do pracy, warto mieć na uwadze sytuację panującą na rynku. Nie zaszkodzi również odwołać się do cech, na które zwracają uwagę rekruterzy. Możemy np. wskazać na lojalność, wobec pracodawcy pomysłowość czy znajomość branży. Przede wszystkim jednak odpowiedź powinna współgrać ze specyfiką danego stanowiska.

- To, jakie umiejętności są cenione najwyżej, zależy od bardzo wielu czynników: od zapotrzebowania na rynku pracy, od profilu przedsiębiorstwa, od wymagań na danym stanowisku, od kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa itp. Czasem w danym regionie występuje skupisko przedsiębiorstw świadczących określone usługi. Jeśli znajduje się w nim kilka centrów usług wspólnych świadczących usługi dla klientów z zagranicy, to właśnie znajomość języka obcego może zadecydować o możliwości znalezienia pracy i dalszego awansu – wyjaśnia Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan.

Czy odpowiadają Panu/Pani takie warunki zatrudnienia?

Również po rozmowie rekrutacyjnej warto trzymać rękę na pulsie. Jednym z najczęściej popełnianych przez rekruterów błędów jest brak kontaktu z kandydatem po rozmowie o pracę.

- Co może zrobić kandydat, żeby takiej sytuacji uniknąć? Tak naprawdę niewiele, ale warto w trakcie spotkania rekrutacyjnego poprosić o informację, w jakim terminie i w jakiej formie możemy spodziewać się informacji na temat wyniku rekrutacji. Oczywiście nie ma żadnych przepisów regulujących to, czy rekruter ma obowiązek wrócić z informacją zwrotną, niemniej warto już na etapie rozmowy zorientować się, jakie są procedury danej rekrutacji – radzi Dariusz Michalski, Dyrektor Generalny HR Global. – Największy ból głowy kandydaci mają w sytuacji, w której termin informacji zwrotnej na temat rekrutacji nie został określony, a telefon milczy od kilku dni. Wówczas nie pozostaje nam nic innego, jak podjąć próbę kontaktu – dodaje nasz rozmówca.

Okres, po jakim wypada zwrócić się do rekrutera z prośbą o informację zwrotną, jest uzależniony od wielu czynników – wielkości firmy, długości procesu rekrutacji czy stopnia formalności rozmowy o pracę. Zanim przystąpimy do działania, powinniśmy dać rekruterowi minimum dwa – trzy dnia na zastanowienie. W przypadku dużych korporacji można odczekać jeden – dwa tygodnie.

- Jeśli nie udało nam się ustalić formy komunikacji z rekruterem, po około tygodniu-dwóch od spotkania warto napisać do niego maila z pytaniem, na jakim etapie jest rekrutacja i kiedy możemy spodziewać się informacji zwrotnej – uważa Anna Wertenstein-Żuławska, Senior Talent Acquisition and Employer Branding Specialist w Randstad Polska.

Zadbanie o podtrzymanie kontaku z rekruterem może zaowocować propozycją pracy. Żadne pytanie nie cieszy tak jak to o proponowane warunki zatrudnienia. Na tym etapie możemy przejąć inicjatywę – udzielić odpowiedzi twierdzącej lub negocjować treść umowy. Zdaniem ekspertów w Polsce mamy do czynienia z rynkiem kandydata. Dlatego nie warto się bać mówić o swoich oczekiwaniach. Powodzenia!

Wideo

Materiał oryginalny: Rozmowa kwalifikacyjna. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - Dziennik Zachodni

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

W
Werlen

Rekrutacje w tej chwili juz nie sa tak szablonowe jak kiedys... A przebieg takiej rozmowy to tez kwestia oczywiscie stanowiska o jakie ubiega sie dany kandydat. Jesli nie ma sie pojecia o hr to zdecydowane powinno sie wspolpracowac z agencjami specjalizujacymi sie w hr jak chociazby work room z warszawy na zasadzie outsourcingu. Wiadomo ze nie kazda firme stac na osobno prowadzony dzial hr. A taka agencja dodatkowo zreszta załatwia wszystkie formalnosci administracyjne zwiazane z zatrudnieniem pracownika

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3