Polecamy

KWARANTANNA PO PRZEKROCZENIU GRANICY © Aleksander Król
[1/20]

KWARANTANNA PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Do 14 marca obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy osób przekraczających granicę państwową statkiem powietrznym, transportem kolejowym oraz samochodem.

Obowiązek ten stosuje się również do osoby przekraczającej granicę z Republiką Czeską oraz Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba przekraczająca granicę z Czechami i Słowacją niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo jest obowiązana posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji wynik testu w języku polskim albo w języku angielskim.

Czytaj dalej na kolejnej stronie. Kliknij NASTEPNE lub przesuń w PRAWO>>>
Koronawirus w woj. śląskim. Od soboty 27 lutego, do 14 marca obowiązują nowe zakazy i nakazy w związku z zachorowaniami na COVID19. Wśród zmian w obostrzeniach są m.in. bardziej restrykcyjne zasady przekraczania granic i nowe zasady zasłaniania ust i nosa.

Najnowsze wiadomości

reklama