Jak wygląda rozliczenie energii z fotowoltaiki?

Materiał informacyjny Passive Install
Udostępnij:
Popularność fotowoltaiki w Polsce cały czas rośnie. Przepisy prawa pozwalają osobom prywatnym posiadającym instalację PV na podpisanie z zakładaniem energetycznym tzw. umowy prosumenckiej. Umożliwia ona oddawanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci i jej odbiór po preferencyjnych stawkach, gdy zajdzie taka potrzeba. Jak to wygląda w praktyce? Czy to się w ogóle opłaca?

Rozliczanie prądu z instalacji fotowoltaicznych

Prosumentem zostać może osoba fizyczna lub firma, która zainstaluje mikroinstalacje PV o mocy do 50 kW. Przepisy te dotyczą także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Rozliczenie prosumenckie dotyczy osób fizycznych, które oddają do sieci niewykorzystaną energię wyprodukowaną przez fotowoltaikę. W zamian mogą ją odebrać później, gdy będzie im potrzebna np. w okresie zimowym, gdy panele słoneczne wytwarzają mniej prądu, a zapotrzebowanie energetyczne budynku rośnie. Nieco inaczej wygląda to w przypadku firm.

Jak wygląda rozliczenie fotowoltaiki przez osoby prywatne?

Na mocy obowiązującej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii osoby prywatne mogą bezpłatnie odebrać aż 80% oddanej energii w przypadku instalacji o mocy do 10 kW i 70% energii w przypadku instalacji o większej mocy. Rozliczenie odbywa się na podstawie wskazań specjalnego licznika dwukierunkowego. Jest on montowany u prosumenta po podpisaniu umowy.

Od ilości rozliczonej energii nie uiszcza się żadnych opłat. Rozliczenie dokonywane jest za okres 365 dni. Gdy w ciągu roku nadwyżka nie zostanie odebrana, niestety przepada. Prosument regularnie np. co miesiąc otrzymuje faktury podsumowujące, ile energii oddał do sieci, a ile z niej pobrał. Wskazany jest w nich bilans energii po zastosowaniu wspomnianego współczynnika ilościowego (0,8 lub 0,7 w zależności od mocy instalacji).

Rozliczenie fotowoltaiki dla firm

Firmy posiadające instalacje o mocy do 50 kW będące prosumentem mogą magazynować energię u dostawcy, a potem odebrać jej nadwyżkę (do 70%), gdy produkcja spada. Firmy z większymi instalacjami, energię, której nie uda im się zużyć w czasie produkcji mogą odsprzedać zakładowi energetycznemu. Tym samym przedsiębiorca otrzymuje pieniądze za każdą kilowatogodzinę oddaną do sieci. Jest to w praktyce kilkanaście groszy netto. Okazuje się, że pod względem finansowym fotowoltaika jest dla gospodarstw domowych korzystniejsza niż dla firm, biorąc pod uwagę sposób rozliczania nadwyżek. Dlatego należy pilnować tego, aby panele słoneczne pokrywały bieżące zapotrzebowanie na energię.

Co jeszcze trzeba wiedzieć na temat rozliczania energii z fotowoltaiki?

Osoba fizyczna posiadająca instalację fotowoltaiczną i rozliczająca się z zakładem energetycznym, ponosi pewne opłaty stałe (przejściowa, przesyłowa i jakościowa). W praktyce pokrywają one koszty dostępu do sieci i jej utrzymania. Płaci się też za odczyty stanu licznika czy różne czynności administracyjne.

Co ciekawe, fotowoltaika wpływać może na rozliczenia z US. Od roku 2020 za wykonanie instalacji PV należą się pewne ulgi podatkowe. Skorzystać z nich mogą osoby rozliczające się według skali podatkowej, podatku liniowego bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od podstawy opodatkowania można odliczyć wydatki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Ulga należy się także za inne wydatki związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego np. montaż kolektorów słonecznych, ocieplenie ścian itd. Po zsumowaniu kwota odliczenia nie może być wyższa niż 52 tysiące złotych na jedną osobę. Jeśli kwota odliczenia jest wyższa niż roczny dochód, można tę nadwyżkę rozliczyć w roku kolejnym (przez maksymalnie 6 lat).

W zakresie rozliczeń zawsze pomocą służą specjaliści z Passive Install.

Materiał oryginalny: Jak wygląda rozliczenie energii z fotowoltaiki? - śląskie Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie