Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego bez okresu wyczekiwania, czyli na takich samych zasadach jak pracownik.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i zgłoszona do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego bez okresu wyczekiwania, czyli na takich samych zasadach jak pracownik.


Zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku i jest wypłacany niezależnie od tego, czy matka - osoba prowadząca pozarolniczą działalność - prowadzi w czasie jego pobierania działalność zarobkową, czy nie. Zatem osobiste prowadzenie tej działalności po urodzeniu dziecka nie ma wpływu na wypłacany przez ZUS zasiłek macierzyński.


Przykład:

Sylwia Nowak rozpoczęła prowadzenie działalności pozarolniczej od 2 stycznia 2008 r. Zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego i wypadkowego, a następnie, na własne życzenie, do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - od wysokości najniższej podstawy wymiaru składek. Składkę opłacała zawsze w terminie i we właściwej wysokości.

Kobieta urodziła pierwsze dziecko 15 maja 2008 r. i w oddziale ZUS złożyła roszczenie o wypłatę zasiłku macierzyńskiego (tj. oryginał skróconego aktu urodzenia dziecka, jej oświadczenie, które to jest dziecko oraz wypełnione zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3a).

Ustalając podstawę wymiaru należnego jej zasiłku macierzyńskiego, ZUS przyjął przychód za okres pełnych miesięcy kalendarzowych podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił poród, tj. od stycznia 2008 r. do kwietnia 2008 r., w wysokości najniższej podstawy wymiaru składki, a następnie odliczając kwoty odpowiadające 13,71 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia, odpowiednio za miesiące:

- styczeń i luty 2008 r. - 1622,05 zł

- marzec i kwiecień 2008 r. - 1739,90 zł

Łącznie: 6723,90 zł. Przez cały ten okres składki na ZUS wynosiły 13,71 proc., więc podstawa po odjęciu składek za cztery miesiące wyniosła 5802,05 zł (średnia miesięczna 1450,51 zł).

Ustalona w ten sposób stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego wynosi 100 proc., czyli 48,35 zł (1450,51 zł: 30 100 proc.).

Pani Sylwia Nowak ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 126 dni, i za ten okres otrzyma zasiłek w wysokości 6092,10 zł brutto (126 dni 48,35 zł/dn.).

W tym przypadku podstawę wymiaru ZUS ustalił z czterech miesięcy kalendarzowych, a nie 12 ostatnich miesięcy, ponieważ Pani Sylwia pozostaje w ubezpieczeniu społecznym z tytułu prowadzonej działalności przez okres krótszy niż rok. Analogicznie liczony jest zasiłek chorobowy i inne świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, przy krótszym stażu ubezpieczeniowym z tytułu działalności pozarolniczej.Komu przysługuje zasiłek

Zasiłek macierzyński przysługuje nie tylko matce, która urodziła dziecko. Mogą go otrzymać również:

- kobieta lub mężczyzna, jeżeli przyjęli na wychowanie dziecko w wieku do siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do dziesiątego roku życia, i wystąpili do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,

- kobieta lub mężczyzna, jeżeli przyjęli na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do dziesiątego roku życia,

- ojciec dziecka, gdy matka dziecka skróci okres pobierania zasiłku macierzyńskiego i wróci do pracy, a także w razie jej śmierci albo porzucenia przez nią dziecka, jeżeli w celu osobistej opieki nad dzieckiem przerwie działalność zarobkową,

- inny ubezpieczony członek najbliższej rodziny w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka, jeżeli przerwie działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.Ekspert wyjaśnia

Bożena Mirowska,
specjalista z Wydziału Zasiłków zabrzańskiego oddziału ZUS:

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej (w tym m.in. osobie prowadzącej pozarolniczą działalność), która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko, w wymiarze:

- 18 tygodni (126 dni) przy pierwszym porodzie,

- 20 tygodni (140 dni) przy każdym następnym porodzie,

- 28 tygodni (196 dni) w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Komentarze (0)

avatar

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

Zobacz koniecznie

Witryna korzysta z plików cookies oraz informacji zapisywanych i odczytywanych z localStorage, aby dopasować interesujące treści oraz reklamy. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, w szczególności w zakresie cookies, oznacza, że pliki będą umieszczane na urządzeniu końcowym. Możesz zmienić ustawienia przechowywania i dostępu do cookies i localStorage używając ustawień przeglądarki lub używanego urządzenia. Szczegóły w Polityce Prywatności.

Zamknij