Szkoła Jak Dom

avatarSzkoła Jak Dom

Katowice
Prywatna Szkoła Podstawowa "Szkoła jak dom" jest jedną z najbardziej nowoczesnych placówek oświatowych w całym województwie śląskim. W budynku, poza szkołą podstawową, mieści się też "Domowe przedszkole", gimnazjum "Amicus" i Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza z programem matury międzynarodowej. "Szkoła jak dom" należy do Szkół Stowarzyszonych w UNESCO.

Dwujęzyczność od najmłodszych lat jako metoda nauki języka dla Twojego dziecka.

2013-04-08 13:48:51

„Bez zna­jomości języków ob­cych człowiek czu­je się gorzej niż bez paszpor­tu”
Antoni Czechow

Trudno nie przyznać racji rosyjskiemu pisarzowi, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że obecnie do wielu krajów możemy wybrać się bez paszportu. Jednak bez znajomości języka obcego funkcjonowanie we współczesnym świecie jest dość trudne. Globalizacja, kapitał zagraniczny, migracje – wszystkie te czynniki sprawiają, że posługiwanie się innymi językami jest cenioną umiejętnością. Problem jest tylko jeden - jak skutecznie nauczyć się języka obcego? Wiele osób wymienia tutaj dwujęzyczność, jako bardzo cenną umiejętność.
Według dr Ewy Lipińskiej dwujęzyczność, fachowo określana bilingwizmem, jest to umiejętność posługiwania się wszystkimi sprawnościami ( takimi jak czytanie, pisanie, mówienie) zarówno w języku ojczystym jak i w obcym. Jest to używanie obydwóch języków w różnych sytuacjach komunikacyjnych i z różnymi osobami. To proces nieustający i kształtowany przez całe życie. Wymaga pracy i ćwiczeń. W literaturze można znaleźć wiele klasyfikacji dwujęzyczności, my chcemy wspomnieć o jednej z nich. Bilingwizm można podzielić na 3 kategorie:

-czysty
-złożony
-podporządkowany

Pierwszy występuje wtedy, gdy słowa z dwóch języków są całkowicie oddzielone, w każdym systemie mają całkowicie odrębne znaczenie. Dwujęzyczność złożona charakteryzuje się jednym wspólnym znaczeniem dwóch słów. Natomiast trzeci rodzaj dwujęzyczności występuje wtedy, gdy jeden język jest już opanowany i za pomocą niego zachodzi tłumaczenie. Jak widać zagadnienie dwujęzyczności nie jest wcale tematem prostym. Wiele osób chce mieć zdolności bilingwalne. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Wraz z wiekiem spadają zdolności motoryczne, dlatego naukę języków warto zacząć od jak najmłodszych lat. Najlepiej jest zacząć jak najwcześniej. Są rodzice, którzy już od pierwszych dni swojego potomka, w domu używają naprzemiennie dwóch różnych języków. Nawet nauka prowadzona w domu musi być przemyślana i konsekwentna. Jest wiele strategii, które mogą pomóc rodzicom w kształtowaniu bilingwizmu u dzieci. Uczenie języka już od wieku niemowlęcego jest jednym ze sposobów na bycie osobą dwujęzyczną. Drugim jest wprowadzenie języka obcego, po ukończeniu przez pociechę 3 lat, kiedy ma już opanowane podstawy języka ojczystego. Dzieci przyswajają języki bardzo szybko, niektórzy badacze zauważają, że taka wzmożona aktywność lingwistyczna utrzymuje się do mniej więcej 10 roku życia. Nauka dwóch języków równocześnie powinna być prowadzona według ściśle określonej strategii, która pomoże dziecku je rozróżnić. W literaturze wymienia się kilka strategii: osoby, czasu, miejsca czy przemienną. Pierwsza z wyżej wymienionych zależy od rodziców, podobnie jak kolejna - czasu. Strategia miejsca polega na wykorzystaniu różnych środowisk do kształtowania umiejętności językowych. Ma to miejsce w przypadku, gdy dzieci w domu posługują się jednym językiem, a w szkole innym. O ile taka sytuacja jest prawdopodobna, gdy rodzice pochodzą z innego kraju, trudno ją osiągnąć w kraju rodzinnym. Nie jest to nie możliwe, ponieważ właśnie taką strategię stosują szkoły dwujęzyczne, gdzie część zajęć prowadzona jest w języku ojczystym, a druga w języku obcym.

Szkoły dwujęzyczne powoli zdobywają popularność w naszym kraju. W Katowicach od jedenastu lat funkcjonuje Prywatna Szkoła Podstawowa Szkoła Jak Dom. Jest to placówka z programem bilingwalnym, który jest dostosowany do możliwości dzieci, a jednocześnie zapewnia im skuteczną naukę dwóch języków równocześnie. Dzięki współpracy nauczycieli języka angielskiego, informatyki, muzyki oraz tańca wraz z elementami wychowania fizycznego młodzi uczniowie przyswajają angielski samoistnie. Program prowadzony jest tak, by dzieci rozwinęły swoje językowe umiejętności z angielskiego w zakresie czytania, pisania, rozumienia, stosowania struktur gramatycznych, a także budowania słownictwa i pojęć. Uczą się więc przez zabawę, nie traktując języka obcego jako coś nadprogramowego i obowiązkowego. Wśród stosowanych w szkole metod nauki można wymienić:
- naukę przez powtarzanie i naśladownictwo ( np.: historyjki)
- pomoce audiowizualne ( ubarwiające naukę )
- wykorzystanie czynności motorycznych (np: pantomina, teatr, zabawy ruchowe, wyklejanie, rysowanie)
- ćwiczenia wymowy poprzez zabawy z muzyką, taktem i rytmem
- powiązanie otoczenia z nauką ( wykorzystanie pogody, wydarzeń, świąt)
- zastąpienie krytyki uczeniem poprawnych form

Aby dziecko odniosło korzyści z programu bilingwalnego, nauka musi odbywać się naturalnie wraz z jednoczesnym ćwiczeniem języka ojczystego. Ważna jest tu również rola nauczyciela, który musi motywować swoich podopiecznych do pracy. Program bilingwalny stosowany w Szkole Jak Dom został stworzony przy wsparciu native speakerów oraz nauczycieli z Szkoły Międzynarodowej z programem Cambridge Primary Programme. Dzięki temu wypracowano unikalną metodę dostosowaną do możliwości dzieci. Nauczyciele pracują z dziećmi starając się traktować każdego indywidualnie. Zauważają również, że dzieci bardzo pozytywnie podchodzą do nauki języka. Nie traktują tego jako obowiązku, bardzo lubią wykonywać ćwiczenia językowe. Wraz z wiekiem pojawia się też u nich świadomość, że jeśli będą systematycznie przychodzić na zajęciach i brać w nich czynny udział to nie muszą wydawać pieniędzy na dodatkowe zajęcia czy korepetycje. Fakt ten, jest również ważny dla rodziców. W Szkole Jak Dom uczniowie mają szansę uzyskania certyfikatu z języka obcego i jak do tej pory zdawalność utrzymywała się na poziomie 100%.
Aby skutecznie ćwiczyć dwujęzyczność młodzi uczniowie muszą czuć się komfortowo w szkole. Muszą mieć zapewnioną dobrze zorganizowaną przestrzeń, wyposażoną w pomoce naukowe. W Szkole Jak Dom dzieci nie boją się wyrażać swojej opinii, nie boją się pytać, gdy mają wątpliwości bądź gdy czegoś nie rozumieją. Nauczyciele chętnie wyjaśniają wszelkie niejasności, starając się tłumaczyć raz jeszcze. Kadra Szkoły, to wykształceni, energiczni nauczyciele, z pasją realizujący swoje powołanie. Starają się uzupełniać swoje wykształcenie by jak najlepiej przekazywać wiedzę młodym ludziom. W placówce uczą netivespekarzy ze szczególnym naciskiem na język angielski , a także certyfikowani egzaminatorzy np.: z Instytutu Goethego którzy co 5 lat muszą wznawiać uprawnienia egzaminatorskie.

Niektórzy rodzice obawiają się, że zajęcia dwujęzyczne mogą za bardzo obciążyć codzienną aktywność ich dzieci. Nie jest to prawdą, podobnie jak wątpliwości, że nauka dwóch języków jednocześnie powoduje opóźnienie w rozwoju. Wręcz przeciwnie, jeśli proces kształcenia przebiega poprawnie dziecko rozwija się szybciej. Chcąc podkreślić zalety bilingwizmu, zapraszamy do zapoznania się z poniższymi ciekawostkami i badaniami:

-Badacze z Amerykańskiego Uniwersytetu Northwestern stwierdzili, że nauka języków obcych chroni mózg przed demencją i przedwczesnym starzeniem. Mówienie dwoma językami wpływa na struktury nerwowe w mózgu poprawiając ich funkcjonowanie, zwiększa również aktywność mózgu.
- dzieci dwujęzyczne osiągają nieco wyższe wyniki w testach inteligencji
- osoby dwujęzyczne mają bardziej rozwinięte zdolności kreatywnego myślenia, są bardziej otwarci, cechują się większa fantazją.
- badania przeprowadzone na Uniwersytecie w York potwierdzają, że dzieci dwujęzyczne lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem zadań, przez co osiągają lepsze wyniki w nauce

Jeśli szukają Państwo więcej informacji o bilingwizmie oraz o programie Szkoły Jak Dom zachęcamy do kontaktu z naszą placówką:


Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła Jak Dom”
ul. Wincentego Witosa 18, 23
40-832 Katowice
Nauczanie zintegrowane: tel.: (32) 209-78-63
klasy 4-6: tel.: (32) 254-91-94
e-mail: szkola@szkolajakdom.edu.pl
szkolajakdom.edu.pl

Jesteś na profilu Szkoła Jak Dom - stronie mieszkańca miasta Katowice. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj