Historia V Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego jest związana z dziejami południowych katowickich dzielnic od ponad 100 lat. 10 sierpnia 1910 r. w Ochojcu, należącym wówczas do gminy Piotrowice, wybudowano szkołę, która funkcjonowała w okresie I wojny światowej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym.

Po II wojnie, w 1949 roku, nastąpiła rozbudowa szkoły, a 1 września 1954 r. w budynku utworzono Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące nr 8. W sierpniu 1964 r. na bazie tych szkół powstało V LO im. Wł. Broniewskiego w Katowicach – Ochojcu.

Dla uczczenia opisanych wyżej wydarzeń, w 2010 roku obchodziliśmy Jubileusz 100–lecia szkolnictwa w naszej dzielnicy, przygotowany przez dwie szkoły – V LO i Gimnazjum nr 19, „spadkobiercę” Szkoły Podstawowej nr 56, która powstała na bazie Szkoły Podstawowej nr 8.

W bieżącym roku szkolnym świętujemy kolejną rocznicę – 60-lecie istnienia V LO. Tak naprawdę historię naszej szkoły tworzyli ludzie na przestrzeni 100 lat.

Mamy nadzieję, że w środowisku trwa pamięć o zacnej „stulatce”. Wiele pokoleń ochojczan uczyło się w tej szkole, która związała ich ze sobą na długo, a może i na całe życie.

Mimo tego, że szkoła jest „szacowną staruszką” prowadząc działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą łączymy tradycję z nowoczesnością, podążając za wyzwaniami i możliwościami współczesnego świata.
Kształcimy młodzież na wielu płaszczyznach. Staramy się, aby uczniowie jak najpełniej przyswoili sobie wiedzę z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych. Nauka to jednak nie wszystko. Organizujemy różnorodne zajęcia, w trakcie których uczniowie realizują swoje pasje, rozwijają zainteresowania, odnajdują drogi, którymi kroczą w dorosłym życiu.

Ważne miejsce w działalności Liceum zajmuje edukacja humanistyczna.

Od ponad 40 lat działa w liceum teatr szkolny, powołany do życia przez polonistkę Ewę Żurawską. Na deskach tego teatru pierwsze kroki stawiali znani dzisiaj artyści: reżyser światowego formatu Lech Majewski, aktorzy: Ewa Florczak i Andrzej Hudziak, solistka Operetki Śląskiej Ewa Mierzyńska (Aftyka), czy śpiewający aktor Janusz Kruciński.

Przedstawienia teatralne przygotowywane przez naszych uczniów, połączone często z akcjami charytatywnymi, cieszą się dużą popularnością oraz uznaniem wśród różnych odbiorców, bowiem przedstawienia są prezentowane nie tylko na terenie szkoły, ale także m. in. w MDK „Południe”, na Uniwersytecie Śląskim, w Bibliotece Śląskiej czy w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jacka. Dowodem zaangażowania i „profesjonalizmu” autorów i aktorów przygotowywanych spektakli są liczne nagrody zdobywane na konkursach i przeglądach teatralnych
W szkole organizowane są cykliczne wieczorki poetyckie, których ideą jest przybliżenie uczniom poezji polskich i zagranicznych twórców, jak również spotkanie z muzyką, tradycją oraz ludźmi wielkiego formatu.

Ważna jest dla nas świadomość miejsca, w którym się urodziliśmy i mieszkamy, dlatego wiele uwagi poświęcamy edukacji regionalnej organizując cyklicznie Dni Śląska.

Ich obchody mają różny charakter: są to spotkania z ciekawymi ludźmi, wykłady i zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego, warsztaty gwary śląskiej, projekcje filmowe we współpracy z Centrum Sztuki Filmowej, czy też Gra Miejska ,,Stąd jesteśmy'', w której wzięli udział uczniowie okolicznych gimnazjów.
Tradycją liceum stało się także organizowanie debat. Ich formy, metody dyskusji i techniki negocjacji przygotowują uczniów do aktywności i społecznego dialogu.

Kolejną formą aktywności humanistycznej naszych uczniów jest udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, czy też organizacja Nocy filmowych, łączących w sobie elementy edukacji, pracy pedagogicznej, profilaktyki, ale także diagnozy i rozrywki.

Następną, popularną tradycją „Piątki” jest organizowanie szkolnych wycieczek zagranicznych, podczas których uczniowie zwiedzają kraje europejskie, doskonalą znajomość języków obcych, poznają kulturę i obyczaje zwiedzanych państw, otwierając się na kontakty z przedstawicielami innych narodowości i kultur.
W ramach edukacji ekologicznej od lat współpracujemy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska organizując każdego roku Dni Ziemi i Sprzątanie Świata.

Ważną rolę wychowawczą odgrywają przeprowadzone w szkole akcje charytatywne – uczą młodzież wrażliwości na potrzeby innych , rozwijają uczucia empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Współpracujemy z Polską Akcją Humanitarną, fundacją Mam Marzenie , FUNDACJĄ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Ponieważ we współczesnym świecie szczególnie ważna jest znajomość nauk ścisłych, nauczyciele motywują uczniów do nauki przedmiotów ścisłych. Nasi uczniowie biorą udział w programie IT-SZKOŁA - internetowym programie 3 letnich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
Zainteresowani uczniowie co roku uczestniczą w wykładach Koła Naukowego Matematyków UŚ dla uczniów szkół średnich oraz w Międzyszkolnym Kółku Matematycznym dla uczniów klas maturalnych. W każdym roku szkolnym uczestniczymy w zajęciach z astronomii i kosmologii w Planetarium Śląskim, a także w pokazach Osobliwości Świata Fizyki w Instytucie Fizyki oraz w warsztatach Hands on CERN w pracowni fizyki Pałacu Młodzieży. Również na terenie szkoły w ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono szereg ciekawych projektów astronomicznych: Microobserwatory-observing with NASA, badanie zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem Great World Wide Star Count, One People-One Sky, Globe at Night.

Wysiłek włożony w pracę pedagogiczną przynosi oczekiwane efekty.

Uczniowie osiągają liczne sukcesy na olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.
Nasi absolwenci kształcą się na uczelniach w kraju i za granicą, osiągając sukcesy w różnych dziedzinach. Oprócz wymienionych wcześniej twórców z zakresu sztuki na uwagę zasługuje m.in. znana poetka i pisarka Marta Fox, która przez kilka lat była także nauczycielką j. polskiego w naszej „Piątce”.

W świecie współczesnej nauki możemy pochwalić się takimi absolwentami jak Jan Wojtyła - rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, Karol Kołodziej – profesor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, Piotr Mikusiński – wykładowca na University of California oraz University of Central Florida w Orlando, Michał Palica – profesor Politechniki Śląskiej, czy Robert Szafron wykładowca Uniwersytetu Alberty w Edmonton w Kanadzie, który rozpoczął studia na kierunku Fizyka, będąc jeszcze uczniem klasy II naszego liceum.

Nasi absolwenci są przygotowani do pełnienia ważnych ról także w polityce, czego przykładem jest Sławomir Kowalski - poseł na Sejm Rzeczypospolitej, czy Marcin Krupa – prezydent Miasta Katowice. Wśród absolwentów jest także liczna grupa lekarzy, prawników, nauczycieli i przedsiębiorców.

Potwierdzeniem jakości pracy V LO są certyfikaty, zdobywane w różnych dziedzinach. Świadczą one o coraz wyższym poziomie kształcenia i wychowania, oraz o rozwijaniu wszechstronnych zainteresowań uczniów: „Śląska Szkoła Jakości” – w dziedzinach Koncepcja Pracy Szkoły oraz Wychowanie i Opieka, „Śląska Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła Globalna”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła Piękna, Dobra i Prawdy” oraz „Szkoła w ruchu” i „Bezpieczna Szkoła”.

Dążąc do doskonalenia pracy szkoły i rozwoju zainteresowań oraz umiejętności naszych uczniów współpracujemy z uczelniami regionu. Partnerami szkoły są:

Uniwersytet Śląski-Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Ekonomiczny, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Techniczna, Śląska Wyższa Szkoła Medyczna.

Atutem naszego liceum jest także kameralność i przemiła koleżeńska atmosfera. Uczymy się w estetycznych pracowniach, wyposażonych w sprzęt audiowizualny oraz tablice interaktywne. Uczniowie mają dostęp do Internetu. Rodzice i uczniowie mogą na bieżąco monitorować wyniki w dzienniku elektronicznym.

Jesteśmy przekonani, że „Piątka”, łącząc w sobie tradycję z nowoczesnością, jest częścią historii południowych dzielnic Katowic, której dalszy ciąg dopiszą następne pokolenia jej uczniów.

W roku szkolnym 2015/2016 zapraszamy obecnych trzecioklasistów szkół gimnazjalnych do dwóch klas pierwszych:

klasy humanistyczno-ekonomicznej oraz klasy matematyczno-przyrodniczej, w których wybór przedmiotów prowadzonych na poziomie rozszerzonym będzie uzależniony od indywidualnych decyzji uczniów tych klas.

Więcej informacji znajdziecie na stronie szkoły: www.vlokatowice.eu oraz w monografii Piątka na piątkę, wydanej z okazji 50-lecia Liceum i w suplemencie do monografii jubileuszowej Piątka na piątkę. Kolejne 10 lat.

Nauka

Komentarze (2)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

mj (gość)

Także jestem absolwentem "piątki". Zabrakło, jak widać, przywołania innych sławnych absolwentów V LO. Być może szkoła nie prowadzi dobrej kwerendy losu swych absolwentów, a to niedobrze. Wymienić można chociażby o wiele więcej ludzi nauki, jak np. ś.p. prof. Wojciecha Chełmickiego z UJ, absolwenta 1971.

Maryla Brzostyńska (gość)

Należę do absolwentów, tych z dłuższym stażem ( w tym roku minie 40 lat od naszej matury!) i zauważyłam brak zasadniczej informacji: obok Lecha Majewskiego i Andrzeja Hudziaka, podstawy warsztatu aktorskiego tutaj właśnie kształtowała nasza koleżanka z klasy- JOANNA BUDNIOK- znana przez szereg lat widzom Teatru Śląskiego, a ostatnio także miłośnikom seriali, chociażby "Klan", a maluchom z szeregu ról dubbingowych serii "Było sobie..."