Ścieki bytowo-gospodarcze powstające na terenie gminy Świerklaniec obecnie są odprowadzane do oczyszczalni "Lemna". Dotychczas oczyszczalnia ta nie przysparzała większych problemów eksploatacyjnych, jednak stale rozwijająca się sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy spowodowała konieczność jej przebudowy. Modernizacja istniejącej oczyszczalni pozwoli na optymalizację procesów biologicznego oczyszczania ścieków, dla uzyskania poziomu oczyszczania ścieków zgodnego z przepisami ochrony środowiska.

W przypadku niepodjęcia przedsięwzięcia, istniejący system oczyszczania ścieków nie będzie w stanie zagwarantować przyjęcia całkowitego ładunku zanieczyszczeń powstających na obszarze Gminy Świerklaniec i oczyszczania ścieków do parametrów jakościowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137, poz. 984 z późn. zm).

Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowych obiektów technologicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Oczyszczalnia ścieków po przebudowie będzie pracować w układzie przepływowym, a technologia oczyszczania ścieków oparta będzie o niskoobciążony osad czynny z tlenową stabilizacją osadu. Przebudowa obejmuje węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków, węzeł biologicznego oczyszczania ścieków oraz rozszerzenie ciągu technologicznego o węzeł gospodarki osadowej. Ograniczenie do minimum emisji bioaerozoli zostanie osiągnięte poprzez zastosowanie przykrycia reaktora biologicznego, wgłębnego drobnopęcherzykowego układu napowietrzania, pasa zieleni wokół obiektów technologicznych.

Poniższa tabela prezentuje porównanie obecnie istniejącej oczyszczalni "Lemna" z projektowaną oczyszczalnią działającą w systemie przepływowym. Projektowany plan zagospodarowania terenu jest dostępny na naszej stronie internetowej www.zwik-s.pl.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!