Od 1 stycznia 2010 roku, po 35 latach Siemianowice Śląskie mają ponownie własną spółkę wodociągową AQUA-SPRINT

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
W grudniu 2009 r., po wielu latach starań, Siemianowice Śląskie odzyskały prawo własności do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej znajdującej się na terenie miasta. Zanim do tego doszło, minęło wiele lat ciężkiej pracy naszpikowanej staraniami i zabiegami radnych, by odzyskać dla swojego miasta sieci wod.-kan.

Pierwsze zabiegi i wnioski o komunalizację sieci zostały złożone na ręce wojewody w 1994 r., następnie rokrocznie przez kolejne kadencje radni walczyli o odzyskanie pokaźnego majątku.

Historia siemianowickich związków z wodociągami rozpoczęła się w 1862 roku, kiedy to powstało pierwsze ujęcie wody w Siemianowicach Śląskich, następnie w latach 70. XIX wieku na terenie Siemianowic Śląskich zaczęto budować pierwsze sieci wodociągowe. W roku 1930 miasto miało już 20,5 km sieci wodociągowej i 16,8 km sieci kanalizacyjnej. W latach 1950-1975 zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. W 1975 roku zadania związane z gospodarką wodno-ściekową przejął Zakład nr 1 wchodzący w skład WPWiK. W jego administracji znalazły się gminy Katowice, Siemianowice Śląskie i Mysłowice, później podzielone na Mysłowice, Chełm Śląski i Imielin. W 1991 roku na mocy Zarządzenia Wojewody Katowickiego utworzono Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Na mocy Aktu Komercjalizacji z dnia 5 października 2006 roku oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanego w dniu 22 grudnia 2006 roku, z dniem 1 stycznia 2007 roku państwowe Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach zostało przekształcone w jednoosobową spółkę pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna. Z dniem 1 sierpnia 2007 roku Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach SA stało się jednoosobową spółką Miasta Katowice. 26 sierpnia 2008 roku Miasto Katowice przekazało część akcji Spółki gminom Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski. W grudniu 2008 roku Spółka nabyła akcje od akcjonariuszy w celu ich umorzenia, w zamian za przekazanie gminom zorganizowanych Zakładów. Jedynym akcjonariuszem Spółki stało się wówczas ponownie Miasto Katowice. Z dniem 31 grudnia 2009 roku wyodrębnione Zakłady zostały przekazane poszczególnym gminom i tak Siemianowice po wielu latach odzyskały majątek, który wcześniej do nich należał. 1 stycznia 2010 r. gminy wniosły przekazany majątek w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa aportem do utworzonych na swoim terenie spółek wodociągowo-kanalizacyjnych, które świadczą na swoich terenach usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Od tego momentu każde z 5 wspomnianych miast ma własną spółkę, w której posiada 100 proc. udziałów. Gmina Siemianowice Śląskie jest zatem jedynym właścicielem spółki wodociągowej AQUA-SPRINT.

Można zadać sobie pytanie: czemu każdemu z pięciu miast zależy na posiadaniu własnych spółek wodociągowych? W przypadku Siemianowic odpowiedź jest prosta. O swoje dba się inaczej i lepiej. Chcąc osiągnąć standard nazywany potocznie unijnym, musimy inwestować. I to pomimo wydatków poczynionych w ostatnich latach. Środki unijne niestety nie trafiały do naszego miasta. Powodem braku możliwości ich pozyskania był brak sieci będących własnością miasta. O dotacje występować może właściciel, a Siemianowice nim nie były. Wobec powyższego byliśmy pozbawieni możliwości przygotowywania projektów i składania wniosków.

Na domiar złego odszkodowania z tytułu szkód górniczych skończyły się w 2008 r. Obiecane dla RPWiK na 2009 rok odszkodowania na kwotę ok. 2,2 mln zł, które miały trafić do Siemianowic zostały zrealizowane tylko w wysokości ok. 200 tys. zł. Tych pieniędzy będzie nam brakowało. Wypłacane odszkodowania przeznaczone były na modernizację zdegradowanych sieci. W tym roku już ich nie ma. Pieniądze na naprawy, modernizacje i inwestycje pochodzić będą z odpisów amortyzacyjnych i z wnoszonych przez mieszkańców opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Całość obsługiwana jest przez doświadczonych pracowników. W ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa AQUA-SPRINT przejęła oprócz sieci i budowli także sprzęt, narzędzia i pracowników, którzy w większości są mieszkańcami naszego miasta. Obecnie zatrudniamy 76 osób. Kapitał zakładowy to 46.829.000,00 zł.

Potrzeby w mieście są ogromne. Trzeba utrzymać w należytym stanie i inwestować w majątek, którego jest niemało. W Siemianowicach jest:

- 142,4 km sieci wodociągowej;

- 117 km sieci kanalizacji sanitarnej;

- 192 km sieci kanalizacji deszczowej;

- 27 studni zakupowych;

- 13 przepompowni ścieków;

- 8 hydroforni.

Wszystko to musi służyć 70-tysięcznemu miastu. Odbiorcy wnoszą opłaty i żądają jakości. Marzeniem wszystkich są oczywiście jak najniższe ceny. Obecnie taryfa za wodę i ścieki w Siemianowicach Śląskich wynosi 9,44 zł i jest to najniższa cena w regionie. Cena ta będzie obowiązywała przez okres 18 miesięcy, tj. do końca czerwca 2011 roku.

Jako jedna z najmłodszych na rynku firm wodociągowo-kanalizacyjnych AQUA-SPRINT wnikliwie analizuje doświadczenia innych, uważnie przyglądając się rozwiązaniom przyjętym przez podobne firmy w Polsce i poza jej granicami. Dlatego też postanowiono zmienić sposób zarządzania systemem gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. Spółka stoi frontem do Klienta. A Klienci to doceniają. W drugiej połowie kwietnia w budynku siedziby spółki przy ul. 27 Stycznia 1 oddane zostanie do dyspozycji mieszkańców miasta profesjonalne Biuro Obsługi Klienta. W nim dotychczasowi i nowi Klienci załatwią wszystkie sprawy bez konieczności jeżdżenia do Katowic. Tutaj podpiszą umowy, tutaj mogą złożyć pytania i reklamacje. Ponadto będą mogli korzystać z nowo otwartej kasy i dokonywać płatności gotówkowych bez obowiązku ponoszenia dodatkowych opłat, zapewniona zostanie możliwość płacenia kartą.

Stali odbiorcy usług AQUA-SPRINT przyzwyczaili są do pracowników, z którymi wcześniej mieli styczność w RPWiK i słusznie zauważyli, że przychodząc do AQUA-SPRINT zastali tutaj te same osoby. Pracownicy się nie zmienili, zmienił się natomiast budynek siedziby firmy, ułatwiony został dostęp do oferowanych usług, podniosła się ich jakość, skrócono do minimum czas rozpatrywania wniosków i wydawania warunków. Najważniejsze, że po wielu latach mieszkańcy obsługiwani dotychczas przez spółkę RPWiK w Katowicach SA mogą bez przeszkód i wygodnie, na miejscu załatwić wszystkie ważne dla siebie sprawy w spółce AQUA-SPRINT Sp. z o.o., której jedynym właścicielem jest Gmina Siemianowice Śląskie i której podatki zostają w mieście.

Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!