Wybierz region

Wybierz miasto

  Zbigniew Religa ujawnia sw—j program wyborczy

  Autor: wit

  2000-05-12, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

  KATOWICE. ăZ sercem do SenatuÓ Ń bŤdzie has¸em wyborczym Zbigniewa Religi, kandydata Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego w najbliýszych wyborach uzupe¸niajˆcych do Senatu RP na terenie by¸ego wojew—dztwa katowickiego.

  KATOWICE. ăZ sercem do SenatuÓ Ń bŤdzie has¸em wyborczym Zbigniewa Religi, kandydata Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego w najbliýszych wyborach uzupe¸niajˆcych do Senatu RP na terenie by¸ego wojew—dztwa katowickiego.
  Religa, obok Wac¸awa Marszewskiego, szefa regionalnej ăSolidarnoćciÓ, bŤdzie drugim kandydatem struktur zwiˆzanych z obecnˆ koalicjˆ rzˆdowˆ.
  Ń Ma jednak wiŤksze szanse, bo pan Marszewski starujˆc w ostatnich wyborach parlamentarnych z listy Ruchu Odbudowy Polski otrzyma¸ 600 g¸os—w, a pan profesor ubiegajˆc siŤ o mandat senatora w 1993 roku dosta¸ 507 tysiŤcy Ń powiedzia¸a przedstawiajˆca go wczoraj na konferencji prasowej m¸oda dzia¸aczka SKL.
  Religa ujawni¸ wczoraj, ýe wczećniej czyni¸ zabiegi, aby byŤ kandydatem ca¸ej ćlˆskiej Akcji Wyborczej SolidarnoćŤ. Juý w grudniu dzwoni¸ w tej sprawie do wojewody ćlˆskiego Marka Kempskiego, a potem Ń w jego imieniu Ń z Marianem Krzaklewskim rozmawia¸ by¸y lider Stronnictwa Ń Miros¸aw StyczeÄ.
  Ń Nie by¸o ýadnnych efekt—w tych rozm—w. Nie mog¸em d¸uýej czekaŤ. StartujŤ Ń powiedzia¸ wczoraj.
  Religa, jećli wygra wybory uzupe¸niajˆce, ma bardzo konkretny program.
  Ń Jak zostanŤ senatorem, skupiŤ siŤ tylko na dw—ch sprawach Ń zrobiŤ wszystko, aby w przysz¸orocznym budýecie na budowŤ Akademickiego Centrum Medycznego Zabrze-Gliwice przeznaczono z budýetu paÄstwa co najmniej 50 milion—w z¸otych i w¸ˆczŤ siŤ w dzia¸ania majˆce na celu poprawienie obecnego kszta¸tu reformy s¸uýby zdrowia Ń stwierdzi¸. Ń Teraz, kiedy chcŤ coć zmieniŤ szefowa resortu zdrowia Franciszka Cegielska nie ma dla mnie czasu, jak bŤdŤ senatorem, musi mnie przyjˆŤ.

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)