Właściciele i najemcy: Jaki czynsz?

Autor: MAŁGORZATA WERECKA

2000-12-12, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

Lokatorzy prywatnych kamienic są zaniepokojeni. Obawiają się, że po 11 lipca 2001 roku czynsze wzrosną do kwot, przekraczających ich finansowe możliwości.

Lokatorzy prywatnych kamienic są zaniepokojeni. Obawiają się, że po 11 lipca 2001 roku czynsze wzrosną do kwot, przekraczających ich finansowe możliwości. Wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego skrócony został okres obowiązywania stawek czynszu regulowanego w prywatnych domach, gwarantowany ustawą z 2 lipca 1994 r. Właściciele kamienic nie muszą czekać do końca 2004 r., jak stanowiła ustawa, ale już od połowy lipca 2001 r. mogą zrezygnować z czynszu regulowanego i ustalić nowe stawki. Co czeka lokatorów, jaka jest ich sytuacja prawna - wyjaśniał Czytelnikom "DZ" PAWEŁ PIETRECKI, dyrektor Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Katowicach.

- Od 1945 r. zajmuję mieszkanie w prywatnym domu przy ul. Różanej w Katowicach. Jestem samotną emerytką. Słyszałam, że od lipca właściciel może mi ustalić czynsz w dowolnej wysokości. Czy pozwalają mu na to przepisy?

- Rzeczywiście od połowy lipca 2001 r. właściciele mogą ustalić nowe stawki czynszu najemcom, zajmującym lokale na podstawie dawnych przydziałów z kwaterunku, którzy płacą obecnie czynsz regulowany, czyli ustalany przez radnych gmin. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 59 ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych, który zapewniał ochronę tym lokatorom do końca 2004 r., jest niezgodny z konstytucją. Jednak nie uchylił art. 25 tej ustawy, który stanowi, że czynsz wolny nie może przekroczyć 3 procent wartości odtworzeniowej metra kwadratowego substancji mieszkaniowej, którą co kwartał określa wojewoda. Aktualnie jest to 2116 zł, a więc stawka miesięczna wynosi 5 zł 29 gr. Jaka będzie w lipcu, trudno dziś powiedzieć.

- Od 10 lat mieszkam z babcią w kamienicy, która należy do zrzeszenia. Właściciel jest nieznany. Babcia ma 94 lata, jest głównym najemcą. Czy jako jej wnuczka, stale z nią mieszkająca i u niej zameldowana, mogę po niej otrzymać mieszkanie?

- W razie zgonu głównego najemcy może pani jako wnuczka nadal wynajmować to mieszkanie. Ale musi pani spisać nową umowę najmu z administracją. W tym przypadku ze zrzeszeniem, które zarządza budynkiem. Mimo że właściciel jest nieznany, to jednak w każdej chwili mogą się ujawnić jego spadkobiercy i chcieć przejąć budynek. Z pewnością nie przejmie go gmina.

- Mieszkam w domu jednorodzinnym, którego właściciel przed laty wyjechał do Niemiec. Dom stał pusty gdy go zajmowaliśmy. Potem zarząd przejął Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i dał nam przydział na mieszkanie. Niedawno właściciel się ujawnił, przejął dom i wyznaczył na swego zarządcę sąsiada z następnej posesji. Czynsz płacimy na jego konto, ale on odgraża się, że nas wyrzuci. Czy ma prawo?

- Jeżeli lokator płaci regularnie czynsz, nie dewastuje lokalu, nie zakłóca porządku to właściciel nie może go wyrzucić.

- Zajmuję mieszkanie w prywatnym domu na podstawie przydziału. W jakim terminie powinnam zawiadomić właściciela, że zamierzam opuścić mieszkanie?

- W przydziałach nie ma określonego terminu wypowiedzenia. Trzeba to jednak zgłosić odpowiednio wcześniej, by ustalić termin spisania protokołu zdawczo-odbiorczego. W interesie lokatora jest dokonanie tej formalności.

- Budynek, w którym mieszkam, jest stary i zaniedbany, właściciel tłumaczy, że nie ma pieniędzy na remonty. Czy po zapowiadanej podwyżce czynszu coś się zmieni?

- To zależy od zamiarów i finansów właściciela. Bowiem od lipca 2001 r. właściciele nie będą mieli obowiązku przeprowadzania remontów, jeżeli ich koszt byłby wyższy niż wpływy z czynszów. Tak stanowi orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 10 października 2000 r. Według dotychczasowych przepisów właściciel musi dokonywać remontu bez względu na wysokość czynszu.

- W moim budynku część lokali ma czynsz wolny, a reszta regulowany, bo zajmują je lokatorzy z dawnego kwaterunku. Czy od lipca przyszłego roku mogę wszystkim wyznaczyć czynsz wolny?

- Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stwarza taką możliwość. Należy pamiętać, że nie kwestionuje ono jednak art. 25 ustawy o najmie lokali, który mówi, że czynsz wolny nie powinien przekraczać 3 procent wartości odtworzeniowej. Ponadto w Sejmie jest złożony projekt ustawy o ochronie lokatorów, który też przewiduje pewne ograniczenia czynszu wolnego. Trudno dziś jednoznacznie powiedzieć, jakie będą możliwości, jeśli Sejm przyjmie ustawę i zacznie ona obowiązywać.

- Właściciel zamontował nowy zawór gazowy dla całego budynku. Zapowiedział, że kosztami montażu obciąży lokatorów. Czy ma takie prawo?

- Nie, właściciel budynku musi sam pokryć koszty montażu zaworu gazowego. Natomiast lokator, jeśli chce zmodernizować instalację gazową w zajmowanym mieszkaniu, musi na to uzyskać zgodę właściciela domu i pokryć koszty.

- Piece kaflowe w moim mieszkaniu są tak zniszczone, że nadają się do wymiany. Mieszkam w budynku prywatnym. Kto ma zapłacić za postawienie nowych pieców - lokator czy właściciel?

- Za budowę nowego pieca kaflowego ma zapłacić właściciel budynku. Natomiast za konserwację, czyszczenie, wymianę elementów płaci lokator.

- Chcę zamienić prawie 100-metrowe mieszkanie na mniejsze, Znalazłam chętnych, też z prywatnej kamienicy, ale właściciel nie chce się zgodzić. Obawiam się wysokich opłat, ponadto tak duże mieszkanie nie jest mi potrzebne. Co mam robić?

- Niestety zamiana w takim przypadku jest możliwa tylko za zgodą właściciela. Może pani z nim pertraktować, może sam wskaże pani mniejsze mieszkanie.

- W jednym z mieszkań mojej kamienicy, którą przejęłam dwa lata temu, lokator zajmuje powierzchnię 90 m kw. a przydział z kwaterunku ma tylko na 56 m kw. Kiedyś było to wspólne mieszkanie dwóch najemców. Gdy jeden zmarł, drugi zajął pozostałą część i nie chce jej opuścić. Nawet złożył wniosek do sądu o jej przydzielenie. Co mam zrobić? Czy sąd może bez zgody właściciela przyznać mu prawo do całego lokalu?

- Sąd może jedynie potwierdzić decyzję administracyjną na część lokalu obejmującą 56 m kw. Natomiast nie może przyznać lokatorowi prawa do całości. Umowę o najem pozostałej powierzchni może spisać właściciel budynku z najemcą, ustalając czynsz wolny, w dowolnej wysokości.

- Jesteśmy lokatorami budynku prywatnego. Mamy przydziały na mieszkania wydane przez urząd miasta. Niedawno pojawił się właściciel, który przejął administrację. Nie mamy pewności czy rzeczywiście jest on właścicielem. Gdzie to sprawdzić?

- Należy sprawdzić w księdze wieczystej nieruchomości, kto jest wpisany jako właściciel. Księgi wieczyste znajdują się w odpowiednich wydziałach sądów rejonowych. Każdy może je przeczytać, ale tylko w budynku sądu, w obecności urzędnika. Nie wolno ich wynosić na zewnątrz. W Katowicach Wydział Ksiąg Wieczystych mieści się przy ul. Sokolskiej 24. Lokatorzy budynku mogą przejrzeć jego księgę, by przekonać się kto jest właścicielem.

- Mam umowę najmu mieszkania, podpisaną ze Zrzeszeniem Właścicieli Nieruchomości. Niedawno pojawił się właściciel budynku i chce wprowadzać swoje porządki. Co mi grozi? Czy może unieważnić tę umowę?

- Właściciel powinien respektować warunki umowy podpisanej ze zrzeszeniem. Jeżeli najemca płaci regularnie czynsz to właściciel nie może wypowiedzieć mu lokalu.
Więcej na temat: 

Sonda

Jaki jest największy grzech PKP?

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.