Wybierz region

Wybierz miasto

  Podejrzany Morel

  Autor: FIL

  2000-05-30, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Dziennik Zachodni

  Prokuratura w Dortmundzie Ściga kata ze |wiźtoch3owic Podejrzany Morel Prokuratura w Dortmundzie wszczź3a dochodzenie przeciwko Salomonowi Morelowi, by3emu komendantowi obozu w |wiźtoch3owicach-Zgodzie, w którym po ...

  Prokuratura w Dortmundzie Ściga kata ze |wiźtoch3owic
  Podejrzany Morel
  Prokuratura w Dortmundzie wszczź3a dochodzenie przeciwko Salomonowi Morelowi, by3emu komendantowi obozu w |wiźtoch3owicach-Zgodzie, w którym po wojnie wiźziono mieszkajIcych na |lIsku Niemców.
  KATOWICE. - Ta informacja jest sensacyjna. Dotychczas postźpowanie w sprawie Morela prowadzi3a tylko prokuratura w Katowicach. Teraz z proŚbI o pomoc zwróci3a siź do nas prokuratura z Dortmundu. PrzygotowaliŚmy zeznania 12 osób, które przeny3y obóz i zgodzi3y siź mówiĺ - powiedzia3 podczas wczorajszej konferencji prasowej Dietmar Brehmer, lider Niemieckiej Wspólnoty Pojednanie i Przysz3oŚĺ.
  W |wiźtoch3owicach-Zgodzie po wojnie osadzano w |lIzaków i Niemców. Wiź*niowie masowo ginźli. Ich rodziny szykanowano. Salomon Morel uchodzi3 za jednego z najokrutniejszych oprawców. Kilka lat temu zainteresowa3a siź jego osobI Prokuratura Okrźgowa w Katowicach, ale by3y komendant obozu w |wiźtoch3owicach-Zgodzie wyjecha3 do Izraela. Uzyska3 obywatelstwo tego paEstwa. Polska stara3a siź o jego ekstradycjź, ale Izrael odmówi3.
  - Jest wielce prawdopodobne, ne z podobnym wnioskiem zwrócI siź w3adze niemieckie. Nie wiem dlaczego postźpowanie w tej sprawie wszczź3a w3aŚnie prokuratura w Dortmundzie. Nie monna wykluczyĺ, ne z wnioskiem o Ściganie Morela zwróci3a siź osoba, która przeny3a obóz - mówi Dietmar Brehmer.
  Podczas konferencji prasowej lider ,Pojednania i Przysz3oŚci" ujawni3, powo3ujIc siź na ,polityczne *ród3a w Niemczech", ne za kilka dni rozpocznI siź polsko - niemieckie rozmowy w sprawie odszkodowaE dla osób przetrzymywanych w obozach, m.in. w |wiźtoch3owicach-Zgodzie.
  (FIL)

  Sonda

  Czy uważasz, że właściciele i administratorzy budynków, ktorzy nie odśnieżaja chodników wzdłuż swoich posesji powinni płacić wysokie kary?

  • Zdecydowanie tak (69%)
  • Nie, chodniki to nie ich problem (23%)
  • Nie mam na ten temat zdania (7%)